Evolutieve Kunsttherapie

Welkom op de website van Plenitude School

De Plenitude School

De oorspronkelijke school, Ecole Plénitude, in Frankrijk, werd opgericht in 2007 door Catherine Vallée, Marie-Odile en Alain Brêthes. Door het grote succes van deze kunstschool werd er beslist om de school uit te breiden met een internationale afdeling ‘ Plenitude School’. De Plenitude school wordt geleid door Véronique De Buck die docente is voor de Nederlands-, Engels- en Spaanstalige studenten.

Omdat de opleidingen hybride worden, bieden we zowel face-to-face als afstandsonderwijs aan.

Kracht van Creativiteit

Creatief werken is de meest krachtige manier om zichzelf te observeren. Via het creatieve kunstwerk neemt men contact met zijn onbewuste. Gevoelens worden zichtbaar, de levensloop komt in beeld, karaktertrekken komen in kleur, vorm en beweging naar buiten. Door samen het creatieve werk te observeren ontvangt men zijn boodschap die, eenmaal bewust waargenomen, een oriëntatie van de ontwikkeling zal geven. Zo ontstaat er een dialoog tussen het onbewuste  en het bewuste. Op deze manier worden zelfexpressie en creativiteit ten dienste gesteld van het individualiseringsproces. Het is een middel om een stabieler, bewuster mens te worden, die meer in staat is om keuzes te maken voor zijn of haar leven, alsook zijn of haar kwaliteiten en potentieel te ontwikkelen.

Evolutieve kunsttherapie® houdt rekening met de evolutie van het bewustzijn van het ‘zelf’ en zijn spirituele dimensie.

Praktijk

De praktijk bestaat erin het werk te laten evolueren (tekenen, schrijven, schilderen, dansen, modelleren) tot het een regenererende, opbeurende en transformerende boodschap naar de psyche stuurt. Evolutieve Kunsttherapie verenigt het artistieke medium, de analyse van universele symbolen en archetypen, humanistische transpersoonlijke psychologie, spiritualiteit en esoterisme.

De Evolutieve Kunsttherapie leidt je naar je zielspad, brengt de mentale geest en de ziel (hart) in evenwicht, verlost je van alle conditionering of limiterende gedachten en gevoelens, en helpt je om al je ongekende kwaliteiten en potentieel te laten ontwaken.

evolutieve kunsttherapie 1

A Great human revolution in just a single individual ... will enable a change in the destiny of all humankind.

Daisaku Keda